När ska man besikta bilen. När ska jag besikta mitt fordon?

Besikta bilen

när ska man besikta bilen

Skriv in ditt registreringsnummer och sök station för att se vad en besiktning kostar i närheten av dig. Nya personbilar och lastbilar med högsta totalvikt 3. Teckna din bilförsäkring hos oss. Yrkesfordon och bussar besiktas första gången ett år efter det datum som fordonet har tagits i bruk. En ny bil ska du besikta senast 3 år efter den månad som bilen togs i bruk.

Nächster

Besiktning slutsiffra

när ska man besikta bilen

Vad ska jag tänka på inför besiktningen? Cyklar: Ska ej besiktigas Fritidsbåtar: Ska ej besiktigas. Ökad trygghet för bilägare För dig som kund innebär förändringen i praktiken att du fr. Nytt fordon ska besiktigas senast 36 månader efter den månad som fordonet togs i bruk. Du kan få anmärkning utan krav på att göra en ombesiktning. Dragkroken om bilen har en sådan, instrumentpanelen och hastighetsmätaren kontrolleras också. Vilken besiktningsperiod man har framgår av din bils registreringsnummer och dess slutsiffra. Från det femte året besiktades bilen varje år 3-2-1-1-modellen.

Nächster

Kan man besikta bilen när den är avställd?

när ska man besikta bilen

Ett annat sätt är ju att ta den tiden som automatiskt bokas åt dig, bara betala fakturan och lägg in i kalendern, så blir det inga bekymmer. Släpvagnar i klass 02 totalmassa 751—3500 kg ska för första gången besiktigas före utgången av det kalenderår under vilket två år förflutit sedan ibruktagningsdagen. En fråga som bilägare ganska ofta ställer sig själva är:? Eftersom reglerna för besiktning ändrades 20 maj 2018 kan ett för tidigt datum anges i besiktningsprotokollet. Dessa regler för hobby- och veteranfordon gäller ej om fordonet används i yrkestrafik! Skicka oss ett mejl i sådana fall, så återkommer vi inom kort. Övergångsregler Tack vare övergångsregler får alla fordon besiktas den 1 januari-19 maj 2018 - även om det sker utanför besiktningsperioden. Museibilar och släpvagnar som tagits i bruk före år 1960 bör med fyra års intervaller besiktigas innan utgången av juni månad.

Nächster

Nya regler för när fordon ska kontrollbesiktas

när ska man besikta bilen

Yrkesfordon Till yrkesfordon räknas exempelvis taxi, uthyrningsfordon, övningsbilar och övningsmotorcyklar, utryckningsfordon inklusive släp, skolskjutsfordon, yrkesmässig personbefordran och gengasbilar. När det kommer till vilken besiktningsperiod din bil har så utgår man från slutsiffran på din bils registreringsnummer. För att de inte ska få körförbud måste de ha gjort sin första besiktning senast den 19 maj 2018 eller ha en godkänd kontrollbesiktning inom 24 månader. Första två åren är nya bilar befriade från besiktning, och det känns riktigt skönt. Utgångspunkten i vårt arbete är att ge dig en säkrare besiktning. Läs vidare här för att få tips och råd om vad som kontrolleras på en besiktning, vad du själv kan kontrollera innan med mera.

Nächster

När ska jag besikta mitt fordon?

när ska man besikta bilen

Under själva besiktningen så kontrolleras inte bara bilen, men också utsläppsvärdena. Om fordonet är nytt så ska första besiktningsmånaden ske 34 månader från ibruktagandedatumet och andra besiktningen efter 24 månader från första besiktningsmånaden. Du kan inte försäkra en bil som inte är registreringsbesiktigad eftersom vi helt enkelt inte har alla uppgifter om bilen innan dess. Slutsiffra 7 är september — november. Däckens skick och mönsterdjup kontrolleras även. Boka tid för besiktning Du själv ansvarar för att ditt fordon besiktas inom intervallet. När måste du besikta bilen igen? Du fyller bara i registreringsnummer.

Nächster

När ska jag besikta mitt fordon?

när ska man besikta bilen

Det finns även några andra privata aktörer. När din bil ska besiktas avgörs av sista siffran i registreringsnumret, och du ska besikta din bil varje år om din bil är minst fem år gammal. Det är sedan 1965 lag i Sverige på att besikta din bil, men det är olika regler för olika fordon. Att göra en service en gång om året är en mycket god idé. Det som kan skiljas åt är i vilken ordning alla kontroller sker. De som kör bilar som kräver lite mer kärlek för att gå igenom besiktningen brukar ju också vilja styra tiden lite närmare.

Nächster