Der elvene møtes. Janne og Franks reise og bobilblogg: Sunndalsøra og elvene

All the Rivers Run (TV Series 1983

Der elvene møtes

Åmotan — der elvene møtes Åmotan — landskapet: Åmotan ligger i Jenstadjuvet i Møre og Romsdal fylke. Etter samløp mellom noen av elvene danner Lindøla, Reppa, Grøvu og Svøu flere flotte fosser. Her på bloggen vår har vi lagt ut litt om hvert sted vi har overnattet og besøkt på vår lange tur. What division are we talking about? At the time we got the first glacial period, large continental ice shield were located at 45 to 70 degrees north. De viser imidlertid også utformingen av det gamle, paleiske landskapet fra tertiærtiden. Follow the narrow and winding road towards Svisdal.

Nächster

Janne og Franks reise og bobilblogg: Sunndalsøra og elvene

Der elvene møtes

They drained eastward through Lindalen, over Oppdal and against the Trondheim Fjord. Dersom man klikker på et enkelt innlegg i bloggarkivet under her så kommer kommentarfeltet fram automatisk nederst i innlegget. . The border between the Tertiary and Quaternary has been differently placed, between 2. Åmotan — geologien: Elvejuvet Åmotan er et ungt landskap som ble gravd ut av vann i kvartærtiden, under mellomistidene og etter siste istid.

Nächster

Elvene møtes, flyfoto. Vormsund, Nes Akershus. Vorma renner ut i Glomma.

Der elvene møtes

Jeg håper du får en fin naturopplevelse her ved Åmotan! One does not have a view to it all, from the viewpoint that the coordinates leads to. Dalene er vide og U-formede, og de er delvis formet av isen under istidene. Klikk der, så kommer kommentarfeltet fram. Hva er grunnen til at man oppga kvartær som periode? Noen kilometer lenger sørvest, i Grøvudalen, finner vi en flik av Trondheimsfeltet med eokambriske og kambro-siluriske sedimentbergarter og andre godbiter, med tilhørende spennende flora. Petersburg, de baltiske landene, Polen og Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Montenegro, Makedonia og Hellas.

Nächster

Der Elvene Møtes

Der elvene møtes

Kristiansund og Nordmøre Turistforening og Sunndal Historielag har merkede stier i området, og det er også bygd broer slik at elvene kan krysses. What is Middagsh jellen , Lundlia and Røymoen called, and what are they results of? When a trip through Sunndalen and to Åmotan was realized in September 2011, the idea took concrete form. It would be great fun to see her travel as a mature woman now to the States and run into Cyrus and see if the sparks still fly between them. Slik går du fram: Nederst på hvert innlegg på framsiden står det enten ingen kommentarer eller eventuelt hvor mange kommentarer som allerede er lagt inn. Grensa mellom tertiær og kvartær har vært ulikt plassert, mellom 2,5 og 1,8 millioner før nåtid. Vi kjørte Norge på langs og kryss og tvers i nesten 3 måneder; vi startet 1.

Nächster

GC3517Y Åmotan

Der elvene møtes

Åmotan offers a rare piece of river scenery as we do not find anywhere else in Norway. Bratte fjellstup, morenerygger og terrasser som ble dannet under siste istid, skaper et vifteformet elvesystem der disse vassdragene møtes. Deretter bar det nedover i Europa i 5 måneder til: Vi var gjennom Russland fra Murmansk til St. After all she and her family had to go through at the hands of her charming but irresponsible husband, and after all Cyrus went through to rescue her over and over again only to have his heart broken over and over again, it would be great to see them finally be able to have the relationship both really desire to have. Fra Åmotan renner de samlede elvene ned til Driva ved Gjøra. Bedrock geology in Åmotan is said not to be as exciting as the period in which the unique landscape of Åmotan was formed. It is possible to make a stop at the information boards where you need to retrieve any information to solve the earth-cache.

Nächster

Der Elvene Møtes

Der elvene møtes

I tertiærtiden rant elvene motsatt vei. The only thing I didn't like was the ending. The seven rivers forming the river meeting are also forming several waterfalls. It would be lovely if, all these years later, a sequel could be done bringing Cyrus and Philadelphia together again. Den mest imponerende av dem er antakelig Svøufossen. Man ser ikke alt fra utsiktspunktet som koordinatene fører deg til. I en periode var det et vann der Åmotan nå ligger.

Nächster

All the Rivers Run (TV Series 1983

Der elvene møtes

Vi håper at riktig mange finner beretningene om vår lange bobiltur interessant! I hope you have a wonderful experience here at Åmotan! Det er veldig hyggelig med kommentarer på bloggen vår, men mange lurer på hvordan de skal legge inn kommentarer. Avstanden mellom istidene har vært 100 000 år i gjennomsnitt. Valleys of such rivers are by the geologists called agnor valleys, and the phenomenon of rivers that are reversed are called valley theft. It is said that the bedrock geology of Åmotan is not as interesting as the quaternary. Det går an å gjøre en stopp ved informasjonstavlene der du må hente noe av informasjonen for å løse earth-cachen. Where some of the rivers meet and form fewer rivers,the rivers Lindøla, Reppa, Grøvu and Svøu are forming several beautiful waterfalls. Hvilken inndeling er det snakk om? Når du kommer til en skarp hårnålsving som er sikret med støpt murkant og rekkverk, er du framme! Quaternary has been marked by a series of ice ages, with the intervening interglacials.

Nächster